Προληπτικη Οδοντιατρικη

Προληπτική Οδοντιατρική

“Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν”   Ιπποκράτης ο Κώος, 460-370π.Χ

Η υγεία του στόματος και των δοντιών προϋποθέτει καλή και σωστή στοματική υγιεινή, σωστές διατροφικές συνήθειες και τακτικό έλεγχο από τον οδοντίατρο σύμφωνα με εξατομικευμένο πρόγραμμα ανάκλησης. Τα σωστά χρονικά διαστήματα όποτε και ορίζονται οι επανεξετάσεις από τον οδοντίατρο, δεν είναι ίδια για κάθε ασθενή. Αυτά εξαρτώνται και διαμορφώνονται ανάλογα με το αρχικό πρόβλημα του ασθενή, τη συμμόρφωσή του στη θεραπεία και στις συμβουλές του θεράποντα ιατρού αλλά και την εικόνα του την ημέρα της ολοκλήρωσης της εκάστοτε θεραπείας.

Στον εξαμηνιαίο (συνήθως) καθαρισμό των δοντιών, πραγματοποιείται και γενικός έλεγχος της στοματικής κοιλότητας, των κροταφογναθικών διαρθρώσεων, των ούλων και των δοντιών ώστε ο ασθενής να γνωρίζει αν υπάρχουν βλάβες στο στόμα του ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Πολύ σημαντική είναι επίσης και η διδασκαλία αποτελεσματικής στοματικής υγιεινής. Δεν αρκεί να «βουρτσίζουμε τα δόντια μας 2-3 φορές την ημέρα», αλλά αντίθετα πρέπει να βουρτσίζουμε σωστά. Πρωταρχικό μας μέλημα λοιπόν είναι η εξατομικευμένη επίδειξη τρόπου βουρτσίσματος και χρήσης των μέσων μεσοδόντιου καθαρισμού σε κάθε ασθενή ώστε να διατηρεί την στοματική του υγεία.

Παιδιά

Στα παιδιά, σημαντική είναι η πρόληψη όχι μόνο της τερηδόνας αλλά και διάφορων ορθοδοντικών προβλημάτων όταν αυτά βρίσκονται ακόμα σε πρώιμα στάδια.

Η προσέγγιση στον μικρό ασθενή είναι διαφορετική ανάλογα με την ηλικία του. Στόχος μας είναι πάντα η διαμόρφωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης ώστε το παιδί να μάθει από μικρή ηλικία να προσέχει τη στοματική του υγεία για να αποφύγει την εκδήλωση προβλημάτων στην ενήλικη ζωή του.

Τα παιδιά εκπαιδεύονται, αυτά και οι γονείς, στους κανόνες στοματικής υγιεινής. Μελετώνται οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού και δίνεται πρόγραμμα ώστε να ακολουθείται ισορροπημένη διατροφή. Είναι αναγκαίο να γίνονται φθοριώσεις ανά έτος για πρόληψη τερηδόνας και προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών(sealants).

Copyright © All rights reserved | This template is made by Colorlib