Πληροφοριες για μασ

Φιλοσοφία - Στόχοι

Φιλοσοφία μας είναι η ανώδυνη με ελάχιστη δυνατή παρέμβαση οδοντιατρική θεραπεία.

Στόχος μας, η αλλαγή της ποιότητας ζωής του ασθενή με τη δημιουργία ενός λειτουργικά και αισθητικά υγιούς στόματος.

Πρώτα, στοχεύουμε στην ορθή Διάγνωση όλων των προβλημάτων που βρίσκουμε στη στοματική κοιλότητα, με όλα τα σύγχρονα διαγνωστικά μέσα. Έπειτα προτείνουμε εναλλακτικά σχέδια θεραπείας και μετά από συζήτηση και παρουσιάση τους στον ασθενή, μαζί, επιλέγουμε το ιδανικότερο.

Για εμάς, κάθε ασθενής αποτελεί μια πρόκληση: να φέρουμε την υγεία, την αισθητική και αρμονία στη στοματική κοιλότητα και το χαμόγελό του!

Η ομαδική εργασία, η συνύπαρξη πολυετούς εμπειρίας, σύγχρονης μόρφωσης, νέων τεχνολογιών και υλικών είναι για μας τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζουμε όχι μόνο τη θεραπεία κάθε ασθενή αλλά και μια σχέση εμπιστοσύνης.

Copyright © All rights reserved | This template is made by Colorlib